GEP

Ytteborg er indehaver af en GEP-anerkendelse.
GEP står for God Eksperimentiel Praksis og er et kvalitetsstyringssystem opbygget ud fra fælles europæiske retningslinier (EPPO guidelines).

GEP Anerkendelses Enheden ved Aarhus Universitet, Flakkebjerg,  fører en løbende kontrol af forsøgsvirksomhedens organisation, faciliteter, forsøgsarealer, udstyr, kalibreringsskemaer og rapporter, samt kvalitetssystemets standardforeskrifter.

GEP-anerkendelsen er af afgørende betydning for mange af de forsøg, der laves for private firmaer, da det ofte er et krav til firmaerne, at forsøgene lever op til GEP-retningslinier.

Webdesign af mira.dk