Forsøgsplacering

Forsøgene placeres i rådgivningskontorenes lokalområder samt på Ytteborg. Dette bevirker at vi kan lave forsøg på varierende jordtyper og jordbund.

Af disse forsøgssteder er Statens Sortsafprøvning for korn, der er beliggende hos Johnny Møller Jensen, Bur, et af de største forsøgssteder. Betingelserne for afprøvningen er jordtypen vandet JB 1. Forsøgsarealet udgør ca 6 ha og der er omkring 2500 parceller. Sortsafprøvningen har været gennemført i Vestjylland under disse betingelser siden 1983 og har tidligere været placeret hos Karen og Børge Bang Nielsen i Idom i 25 år.

Et andet stort forsøgsområde, er kartoffelforsøgene der er beliggende hos Henning Thybo, Arnborg. Der udføres årligt ca. 20 kartoffelforsøg, bl. a. sortsafprøvning, planteværn og gødskning. Forsøgsarealet strækker sig over 15-20 ha.

Forsøgsvirksomheden er officiel afprøvningssted for grovfoder, græsmarksplanter og for majs.

Sortsafprøvningen for græsmarksplanter er placeret på flere lokaliter vest for Ytteborg.

Ud over forsøgene i samarbejde med SEGES, Planteproduktion, udfører vi en række forsøg for private firmaer og virksomheder hovedsageligt indenfor GEP-forsøg og screening af planteværnsmidler. Vi udfører årligt ca. 50 forsøg for private firmaer og virksomheder.

Webdesign af mira.dk