Ytteborg

Udgangspunktet for virksomhedens forsøg, er gården "Ytteborg", Hjermvej 94, 7560 Hjerm. 
Gården har et jordtilliggende på ca. 24 ha, som overvejende anvendes til forsøgsformål. Jordtypen er klassificeret til JB 6, en veldrænet lerjord og har ikke fået tilført nogen form for husdyrgødning de sidste godt 25 år. Der bruges udelukkende handelsgødning.

Forsøgsvirksomheden ejer en moderne maskinpark af forsøgsmaskiner til gennemførelse af forsøgene.
Vi arbejder udelukkende med småparcelsforsøgsteknik i 1,5 meters bredde når dette er muligt, alternativt i 3 meters bredde. 
Udpluk af udstyrsliste:

  • Haldrup mejetærsker
  • Haldrup græshøster
  • Wintersteiger såmaskine, mulighed for samsåning af frø og gødning
  • Frontharve med gødningsplacering samtidig med såning
  • Traktorer med GPS autostyring
  • Forsøgsudstyr til gødskning, sprøjtning og vandudvejning
  • 5 tons vejevogn som bruges i bl.a. kartoffelforsøgene og andet
  • Varevogn + sprøjtetrailer, samt en lastbil til transport af maskiner rundt i vores store geografiske område.

Webdesign af mira.dk