Høst

Langt de fleste af de forsøg som Ytteborg udfører skal høstes, dette gælder både slætgræs, frøgræs, korn, kartofler, raps, majs og andre mindre afgrøder. Ytteborg råder selv over en parcel-græshøster og en parcel-mejetærsker som både kan høste kornafgrøder og kernemajs. Ellers låner eller lejer vi de maskiner som vi mangler.

 

Webdesign af mira.dk