Vi tilbyder

Ytteborg I/S kan tilbyde at udføre udviklings- og screeningsforsøg samt GEP forsøg. GEP godkendelsen blev opnået i år 2000. I 2006 blev godkendelsen fornyet for endnu en 6 årig periode. I 2012 blev godkendelsen endnu engang fornyet for en 6 årig periode. Indenfor GEP forsøg har vi størst erfaring med effektivitets, selektivitets og fytotox forsøg i grupperne Herbicider, Fungicider og Insektcider.
Hovedparten af de forsøg vi udfører er Landsforsøg, som vi udfører i samarbejde med SEGES, Planteproduktion. I den forbindelse opfylder vi til fulde kravene i ”Kvalitet for Landsforsøg”.

 

Hvordan arbejder vi?

Vi anvender hovedsageligt småparcelteknik i 1,5 m og 3 m parceller . Vi anlægger og udfører demoarealer, dyrkningsstriber og logaritmesprøjtninger.

Maskinparken er tilpasset forsøgsarbejdet og omfatter blandt andet 1,5 m Wintersteiger parcelsåmaskine ,Haldrup græshøster og Haldrup forsøgsmejetærsker med EDB programmet Harvest Manager.
Vi anvender så vidt muligt elektronisk udstyr til dataindsamling, -behandling og arkivering, da det er vores erfaring at det giver den sikreste og hurtigste behandling af rådata.

Vi udfører årligt forsøg i korn, raps, frøgræs, grovfoder, kartofler og efterafgrøder. Forsøg i andre afgrøder er også muligt. Forsøgene udføres indenfor områderne, arts- og sortsafprøvning, planteværn, gødskning, jordbearbejdning og dyrkningsstrategier.

Forsøgene er fordelt over et større område i Vestjylland. Vi råder over et bredt udvalg af mulige forsøgslokaliteter på både konventionelle og økologiske bedrifter samt forskellige jordtyper spændende fra grovsandet sandjord (jb 1), lerjord (jb 7) til humusjord (jb 11).

De forhold -at vi har et ajourført kvalitetsstyringssystem -at vores forsøgstekniske udstyr er up to date -at vi lægger vægt på at vores forsøgspersonale er engageret og faglig ajourført gør at vi har en høj sikkerhed i forsøgene med lave Lsd-værdier og lav variation.

Webdesign af mira.dk